Бібліотечна справа

В умовах стрімкого впровадження в освітній процес інформаційно-комунікаційних технологій і електронних засобів навчання важливим на сьогодні є питання щодо можливостей здійснення шкільною бібліотекою системної й оперативної інформаційної підтримки та розширення освітньо-інформаційного середовища навчального закладу, найбільш повного забезпечення попиту на інформацію, задоволення соціокультурних, самоосвітніх і дозвіллєвих потреб користувачів.

Усвідомлюючи стратегічні завдання освітянської галузі щодо її інформатизації, методичні служби всіх рівнів і працівники бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів, зважаючи на рівень їх матеріально-технічного забезпечення, працюють на вирішення таких завдань:

  • формування та підтримки в активному стані фонду інформаційних ресурсів, спрямованих на реалізацію державних освітніх стандартів, основних аспектів освітнього процесу навчального закладу;
  • упровадження нових форм довідково-бібліографічного й інформаційного обслуговування користувачів задля повноцінного забезпечення інформаційних потреб суб’єктів навчально-виховного процесу та надання їм вільного доступу до вітчизняного й світового інформаційного простору з використанням комп’ютерної техніки та ресурсів мережі Інтернет;
  • партнерської співпраці з педагогічним колективом у виробленні системного підходу до роботи з інформацією, формування медіа- та інформаційної грамотності школярів;
  • надання інформаційно-методичної та консультативної допомоги користувачам у пошуку друкованої та електронної інформації, формування навичок її ефективного використання; створення позитивного іміджу бібліотеки через пошук сучасних, найбільш привабливих для читача форм популяризації книги, реклами бібліотеки та її послуг;
  • виховання духовної культури особистості; прищеплення шанобливого ставлення до культури, звичаїв, традицій українців та представників інших націй, які живуть на території України; формування національної свідомості, патріотизму, любові до рідної землі, свого народу, бажання працювати задля держави, готовності її захищати;
  • упровадження сучасних технологій, спрямованих на розкриття природних задатків, творчого потенціалу кожного з читачів та їх соціалізації; моніторинг інформаційних потреб користувачів, вивчення рівня їх задоволення, створення власних продуктів.

 На допомогу та для інформаційного зв’язку з методистами бібфондів, бібліотечним працівникам області створений Блог "Бібліотечна справа".

Детальніша інформація за посиланням:

bibliosprava.blogspot.com