Обласна методична служба

Докорінні зміни, що відбуваються в освітній галузі України і пов‘язані з реформуванням загальної середньої освіти, потребують від педагогічних працівників професійної мобільності, вміння швидко переучуватися, самовдосконалюватися.

Підвищення професійної майстерності педагогів завжди було і є одним з пріоритетних напрямів роботи методичних служб, працівники яких упродовж останніх років працюють над створенням єдиного інформаційно-освітнього середовища у своїх регіонах,  покликаного забезпечити можливість професійного зростання кожного педагога.

Серед векторів науково-методичної роботи  виокремлено:

- мотивацію педагогів до безперервного підвищення кваліфікації та педагогічної майстерності, навчання впродовж усього життя;

- розуміння сенсу реформ і їх адекватне сприйняття;

- готовність до інноваційної діяльності;

- осмислення особистісно зорієнтованого, діяльнісного, компетентісного підходів в  освіті;

   - налаштованість і спроможність учителя до врахування індивідуальності кожної дитини, розвитку її задатків, талантів, забезпечення необхідного соціального захисту.

Сучасна мережа методичної служби області включає методичні кабінети різного статусу: методичний кабінет, що є юридичною особою (Дунаєвецький), методичні служби як структурні підрозділи відділів (управлінь) освіти або входять до їх складу. За роки функціонування системи обласної методичної служби накопичено певний досвід роботи з її розбудови як служби розвитку.