Дослідно-експериментальна та інноваційна робота

    Провідну роль у розвитку системи загальної середньої освіти відіграють інноваційні процеси, які є невід`ємною складовою розвитку науки і культури в цілому та освітньо-педагогічної теорії, зокрема. Основною формою реалізації інноваційної освітньої діяльності є педагогічні експерименти, що здійснюються на всеукраїнському, регіональному та шкільному рівнях. Інноваційний пошук освітян Хмельниччини має широкий спектр – це і духовно-моральне та екологічне виховання, і використання інформаційних технологій у навчальному процесі, інклюзивна освіта, розвивальне навчання, освітній округ та профільне навчання, здоров’язбережувальні технології тощо.

    У 2019 році дослідно-експериментальна робота всеукраїнського рівня проводиться 57 навчальними закладами області із 19 тем, регіонального рівня - 9 навчальними закладами  із 6 тем.

    Науковий супровід експериментальних педагогічних досліджень у навчальних закладах області здійснюється  науковцями з науковими ступенями доктора та кандидата наук з Інституту інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, Інституту педагогіки НАПН України, Інституту психології ім. Г.С.Костюка НАПН України, Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова, Інституту соціальної та політичної психології НАПН України, Інституту інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України, Університету банківської справи Національного банку України, Хмельницького національного університету, Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, Кам‘янець-Подільського національного університету ім. І.Огієнка.

    Реалізація дослідно-експериментальної та інноваційної  роботи в загальноосвітніх навчальних закладах області регламентується Положенням про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (наказ Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р № 522 зі змінами та доповненнями, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту  України від 30.11.2012 р. № 1352, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 18.12.2012 р. за № 2111/22423) та Положенням про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад (наказ Міністерства освіти і науки України 20.02.2002 № 114; у редакції наказу МОН України 23.11.2009 № 1054, зареєстрованого Міністерством юстиції України 16 грудня 2009 р. № 1217/17233).

    Відповідно до зазначених нормативних документів керівництво та координація діяльності експериментальних навчальних закладів області здійснюється Хмельницьким ОІППО.

 

    Зокрема, обласний інститут післядипломної педагогічної освіти:

 • Спільно з Департаментом освіти і науки забезпечує регіональний рівень управління інноваційними педагогічними процесами;

 • Проводить експертизу та корегує інноваційні процеси в експериментальних навчальних закладах;

 • Здійснює науково-методичний супровід процесу впровадження педінновацій в освітню практику;

 • Забезпечує патронаж ЗОНЗ та ДНЗ, в яких проводиться дослідно-експериментальна робота;

 • Узгоджує роботу РМК, експериментальних загальноосвітніх навчальних закладів із впровадження інноваційних педагогічних технологій у навчально-виховний процес;

 • Здійснює загальне керівництво пошуково-експериментальними дослідженнями з апробації педагогічних інновацій у рамках роботи експериментальних  навчальних закладів;

 • Консультує педагогів-новаторів із питань пошуково-дослідницької роботи та реалізації інноваційних педагогічних технологій;

 • Інформує громадськість про результати інноваційної діяльності, пропагує їх до запровадження;

 • Створює ефективні механізми наукового керівництва експериментальною роботою педагогів;

 • Організовує тісну співпрацю з вищими навчальними закладами і науково-дослідними інститутами;

 • Забезпечує участь регіональних закладів освіти у загальнодержавних та міжнародних освітніх дослідницьких проектах;

 • Сприяє участі педагогічних працівників у науково-методичних, освітніх та представницьких заходах міжнародного, всеукраїнського та  обласного рівнів;        

 • Забезпечує введення інновацій у післядипломну педагогічну освіту.  

    Координацію роботи та забезпечення науково-методичного та організаційного супроводу експериментальних педагогічних досліджень на базі навчальних закладів області здійснює науково-методичний центр координації роботи методичних та загальноосвітніх установ і закладів освіти ХОІППО. Експертизу заявок щодо доцільності проведення інноваційних педагогічних досліджень у навчальні заклади області і моніторинг експериментальних педагогічних досліджень проводить обласна експертна комісія. Вона ж надає рекомендації щодо впровадження експериментальних педагогічних досліджень у навчально-виховний процес дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів області, їх продовження, припинення або завершення.

Дослідно-експериментальна та інноваційна робота

Детальніша інформація за посиланням:

sites.google.com/site/doslidhoippo