Методичні доробки

Берека В.Є., Буймістер Л.В., Шоробура І.М. Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах

Буймістер Л.В. Державно-громадське управління освітою в умовах формування її інноваційного типу.

Буймістер Л.В. Роль громадського самоврядування в розвитку сучасної школи: управлінський та економічний аспекти. Навчальний посібник

Бевзюк Н.М. Дитячий та молодіжний рух в Україні: становлення:сучасний етап

Міщенко І.В. Позабюджетні надходження до школи

Кошка О.А., Красовська В.Ю. Дослідно-експериментальна робота з оновлення змісту освіти та підвищення її якості на базі навчальних закладів області(вип. 3)

Кошка О.А., Красовська В.Ю. Дослідно-експериментальна робота з оновлення змісту освіти та підвищення її якості на базі навчальних закладів області (вип. 4)

Кошка О.А., Красовська В.Ю. Дослідно-експериментальна робота з оновлення змісту освіти та підвищення її якості на базі навчальних закладів області (вип. 5)

Кошка О.А., Красовська В.Ю. Дослідно-експериментальна робота з оновлення змісту освіти та підвищення її якості на базі  закладів освіти області (вип. 6)

Кошка О.А., Красовська В.Ю. Дослідно-експериментальна робота з оновлення змісту освіти та підвищення її якості на базі  закладів освіти області (вип. 7)

Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи /Зб. матеріалів інтернет-форуму [ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол) та ін.]

Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи /Зб. матеріалів ІІ інтернет-форуму [ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол) та ін.]

Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи /Зб. матеріалів ІІІ інтернет-форуму [ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол) та ін.]

Науково-методичний супровід педагогічних працівників у світлі Концепції нової української школи /Зб. матеріалів ІV інтернет-форуму [ред. кол.: В.І.Очеретянко (гол) та ін.]

Методична служба Хмельниччини (інформаційно-методичний альманах). За заг. ред. В.Є.Береки

Фарварщук В.П. Розвиток дитячого читання в умовах інформаційного суспільства