Щодо вибору закладами загальної середньої освіти підручників для 3 та 7 класів

02.03.2020 11:30

Відповідно до листа Міністерства освіти і науки України від 22.01.2020 №1/9-39 «Про забезпечення виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року № 1409 (із змінами) та від 12 грудня 2019 року №1543» повідомляємо про те, що конкурсні відбори підручників для 3 та 7 класів закладів загальної середньої освіти здійснюються з метою забезпечення здобувачів загальної середньої освіти і педагогічних працівників новим поколінням підручників з навчальних предметів типових освітніх програм закладів загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) згідно з переліками, які затверджені наказами Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2019 року № 1409 та від 12 грудня 2019 року № 1543.

Електронні версії фрагментів оригінал-макетів підручників, яким за результатами І етапу Конкурсу буде надано відповідний гриф, розміщуватимуться в Електронній бібліотеці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» розділі «Конкурс підручників» у вільному доступі за посиланням: https://lib.imzo.gov.ua/konkurs-pdruchnikv/konkursniy-vdbr-pdruchnikv-dlya-3-klasu/

  • з 24 лютого 2020 року для 3 класу;
  • з 30 березня 2020 року для 7 класу.

Педагогічні працівники ЗЗСО з 24 лютого до 12 березня 2020 року ознайомлюються з фрагментами електронних версій оригінал-макетів підручників для 3 класу, а з 30 березня до 15 квітня 2020 року – для 7 класу.

Безпосередній вибір підручників за фрагментами електронних версій їх оригінал-макетів з кожної назви підручника здійснюють вчителі ЗЗСО, який схвалюється на засіданні педагогічної ради ЗЗСО, протокол якого підписують члени педагогічного колективу, які здійснили безпосередній вибір підручників.

ЗЗСО на своїх вебсайтах оприлюднюють протоколи педагогічної ради:

до 12 березня 2020 року стосовно вибору підручників для 3 класу;

до 15 квітня 2020 року стосовно вибору підручників для 7 класу.

ЗЗСО всіх форм власності заповнюють спеціальну форму вибору електронних версій оригінал-макетів підручників з використанням модуля прозорого вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи «Державна інформаційна система освіти», або будь-якого іншого програмного забезпечення, яке має Атестаційне свідоцтво та відповідає вимогам нормативних документів і може використовуватись для взаємодії з ITC «ДІСО».