Нормативно-правова база

Закони України

Закон України Про професійні спілки.docx (69308) З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО ОСВІТУ.docx З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО ЗАГАЛЬНУ СЕРЕДНЮ ОСВІТУ.docx (65152) З А К О Н У К Р А Ї Н И ПРО ОХОРОНУ ПРАЦІ.docx (74414) ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ВІДПУСТКИ.docx (40704) ЗАКОН УКРАЇНИ ПРО ОПЛАТУ ПРАЦІ.docx...

Загальнодержавні акти у сфері освіти

Указ Президента України Про національну доктрину розвитку освіти.docx (46565) Конвенція про права дитини.docx (53150) Концепції розвитку неперервної педагогічної освіти.docx (37795) КОНЦЕПЦІЯ ДОПРИЗОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ВІЙСЬКОВО_ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ МОЛОДІ.docx (52347) КОНЦЕПЦІЯ...

Положення, які регламентують роботу закладу освіти

Про порядок наймання та звільнення педагогічних та науково-педагогічних працівників закладів освіти.docx (75433) Медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах.docx (23535) ПОЛОЖЕННЯ про Всеукраїнську дитячо-юнацьку військово-патріотичну гру Сокіл...

Громадське обговорення

Проект Концепції розвитку освіти до 2025 року.docx (21484) EDU LAW - Public_15 22.docx (570187)