Профільна школа

Профільне навчання – вид диференціації й індивідуалізації навчання, що дає змогу за рахунок змін у структурі, змісті й організації освітнього процесу повніше враховувати інтереси, нахили і здібності учнів, їх можливості, створювати умови для навчання старшокласників відповідно до їхніх освітніх і професійних інтересів і намірів щодо соціального і професійного самовизначення.

Метою профільного навчання є забезпечення умов для якісної освіти старшокласників у відповідності з їхніми індивідуальними нахилами, можливостями, здібностями і потребами, забезпечення професійної орієнтації учнів на майбутню діяльність, яка користується попитом на ринку праці, встановлення наступності між загальною середньою і професійною освітою, забезпечення  можливостей постійного  духовного  самовдосконалення особистості, формування інтелектуального та культурного потенціалу як найвищої цінності нації.

У 2014/2015 навчальному році 83,5% (12656) учнів старшої школи області  були охоплені профільним навчанням, 2495 учнів навчалися за універсальним профілем.

У 2015/2016 навчальному році 80% (10098) учнів старшої школи області були охоплені профільним навчанням, 3104 учнів навчалися за універсальним профілем.

У 2016/2017 навчальному році 74% (8524) учнів старшої школи охоплені профільним навчанням, тоді як 2976 учнів навчаються за універсальним профілем.

У 2017/2018 навчальному році 81%(8743)учнів старшої школи охоплені профільним навчанням, 2105 учнів навчаються за універсальним профілем.

Аналіз за три останніх роки наявних профілів у навчальних закладах свідчить про:

-  домінування філологічного напряму;

-  часткове поширення природничо-математичного, технологічного, суспільно-гуманітарного напрямів.

Меньш поширені такі напрями: художньо-естетичний та спортивний.

Хмельницьким ОІППО, методичними кабінетами здійснюється на регіональному рівні науково-методичний супровід роботи вчителя у профільних класах.