Нормативно-правова база

Наказ МОН України від 24.11.2017 №1541 "Про внесення змін до наказу МОН України від 11.07.2017 № 995"

 

Наказ МОН України від 23.10.2017 №1407 "Про надання грифу МОН навчальним програмам для учнів 10-11 класів закладів загальної середньої освіти"

 

Рішення колегії МОН України "Про типові навчальні плани для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів"

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.08.2016 р. №574 "Про внесення змін до Положення про освітній округ"

www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=249285777

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 20.01.2016 р. №79 "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України" (пункт 5)

www.kmu.gov.ua/control/uk/cardnpd?docid=248848545

 

Концепція профільного навчання в старшій школі № 1456 від 21 жовтня 2013 року 

drive.google.com/file/d/0B-gR7xvebniiMkIxbXZZTVBpSDA/view?usp=sharing

 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 4.11.2013 р. № 1550 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації  Концепції профільного навчання у старшій школі»

drive.google.com/file/d/0B-gR7xvebniiU2xHSl9oWDJkYVE/view?usp=sharing

 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р «Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»

drive.google.com/file/d/0B-gR7xvebniidHNqMFBNcHJmZVE/view?usp=sharing

 

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 «Положення про освітній округ»

zakon4.rada.gov.ua/laws/show/777-2010-%D0%BF

Перелік нормативно-правових документів з питань допрофільної підготовки та профільного навчання учнів

 1. Закон України «Про освіту» від 23.05.1991 р. № 1060-ХІІ (зі змінами, внесеними згідно із Законами № 76-VІІІ (76-19) від 28.12.2014 р.);
 2. Закон України «Про загальну середню освіту» від 13.05.1999 р. №651-ХІV(зі змінами, внесеними згідно із Законами № 76-VIІІ від 28.12.2014 р.); 
 3. Указ Президента України від 04.07.2005 р. № 1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»;
 4. Наказ Міністерства освіти і науки України № 1119 від 08.12.2008 р. «Про районний (міський) методичний кабінет (центр) округу»;
 5. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 777 «Положення про освітній округ»;
 6. Національна доктрина розвитку освіти;
 7. Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778 «Про затвердження положення Про загальноосвітній навчальний заклад» (зі змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  №28 (28-2014-п) від 22.01.2014 р.);
 8. Указ Президента України від 30.09.2010 № 926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»;
 9. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 675-р «Методичні рекомендації щодо складення регіональних планів створення освітніх округів та модернізації мережі професійно-технічних, загальноосвітніх навчальних закладів, у тому числі шкіл-інтернатів»;
 10. Наказ Міністерства освіти і науки України від 4.11.2013 р. № 1550 «Про затвердження плану заходів щодо реалізації  Концепції профільного навчання у старшій школі»;
 11. Розпорядження Кабінету Міністрів України № 686-р від 04.09.2013 р. «Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період 2021 року»;
 12. Концепція профільного навчання в старшій школі № 1456 від 21 жовтня 2013 року (проект від 10.06.2014 р );
 13. Положення про дистанційне навчання, затверджене наказом МОН від 25.04.2013 № 466, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 30.04.2013 № 703/23235;
 14. Лист Міністерства освіти і науки України від 11.06.2014 р. №1/9-303 «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчальний рік».